Hotline:(+84)4 3724 6666

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Luật số: 45/2005/QH11 quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Hoàn thuế và truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Hoàn thuế và truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này; 
>>chi tiết
Miễn thuế giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Miễn thuế giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Theo quy định tại  khoản 1 Điều 16 về miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Điều 17, Điều 18 về xét miễn giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của luật này.
>>chi tiết
Kê khai thuế và nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Kê khai thuế và nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Đối tượng nộp thuế có một trong hai điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này
>>chi tiết
Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuThuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, giá tính thuế, thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%);  kèm theo Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính >>chi tiết
Đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuTổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế  >>chi tiết
Đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuHàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là đối tượng của nhiều loại quan hệ kinh tế - xã hội khác nhau như hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu  >>chi tiết
Những đối tượng chịu thuế theo luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Những đối tượng chịu thuế theo luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuHàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, kể cả hàng hoá từ thị trường trong nước đưa vào khu chế xuất và từ khu chế xuất đưa ra thị trường trong nước, đều là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. >>chi tiết
LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨULuật số: 45/2005/QH11 quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. >>chi tiết