Hotline:(+84)4 3724 6666

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Doanh nghiệp có dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời gian thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Đối Tượng Nộp thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Đối Tượng Nộp thuế Thu Nhập Doanh NghiệpTheo Điều 2 Chương I của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số : 14/2008/QH12 được Quốc Hội ban hành ngày 30/06/2008 quy định về người nộp thuế như sau : >>chi tiết
Căn Cứ Tính Thuế,  Phương Pháp Tính Thuế Căn Cứ Tính Thuế, Phương Pháp Tính Thuế
Căn cứ tính thuế  Áp đụng theo điều 6 chương II của Luật Thuế thu nhập Doanh Nghiệp theo số 14/2008/QH12 được Quốc Hội ban hành ngày 03/06/2008.

>>chi tiết
Thu Nhập Miễn  Thuế, Thu Nhập Tính Thuế Thu Nhập Miễn Thuế, Thu Nhập Tính ThuếThu Nhập Miễn Thuế, thu nhập chịu thuế  được căn cứ theo điều 3 Chương 1 của luật thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành theo luật sô 14/2008/QH12 được Quốc Hội ban hành ngày 03/06/2008. >>chi tiết
Luật Thuế Thu Nhập Doanh  Nghiệp Luật Thuế Thu Nhập Doanh NghiệpLuật thuế thu nhập doanh nghiệp số:14/2008/QH12 được Quốc Hội ban hành ngày 03/06/2008, quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. >>chi tiết