Hotline:(+84)4 3724 6666

Xác định tình trạng pháp lý

Xác định tình trạng pháp lý là một trong những hoạt động của luật sư trong giai đoạn tiền tố tụng. Trong đó, luật sư sẽ ấn định hoặc chỉ ra một cách chắc chắn sự tồn tại và diễn biến của một vấn đề pháp lý nhất định có ảnh hưởng tới chủ thể chịu sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp.
 
Tình trạng pháp lý hay nói cách khác là tư cách pháp lý của cá nhân, pháp nhân, tổ chức hay các chủ thể khác khi tham gia vào một hoặc nhiều quan hệ pháp luật nhất định. Tư cách pháp lý cũng chính là địa vị pháp lý thể hiện vị trí, vai trò của chủ thể đó trong quan hệ pháp luật và đi liền với nó là quyền lợi, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm pháp lý phát sinh.
 
Tư cách pháp lý là nền tảng để xác định quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên và cũng là điểm xuất phát để gỡ rối tranh chấp trong tố tụng. Chính vì vậy, khi xác định chính xác tình trạng pháp lý của một chủ thể ta sẽ xác định được quyền và nghĩa vụ của chủ thể đó được quy định theo pháp luật. Và khi đã thấy rõ được quyền lợi của đối tượng cần bảo vệ, luật sư hoặc chính bản thân chủ thể có tình trạng pháp lý tương ứng sẽ xây dựng được kế hoạch, hệ thống căn cứ, hành động cụ thể để bảo vệ quyền lợi của mình trong sự cho phép của pháp luật.

 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Xác định tình trạng pháp lý

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   QN140P