Hotline:(+84)4 3724 6666

Căn cứ thủ tục tố tụng


Có thể hiểu căn cứ thủ tục tố tụng là các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính, vụ án lao động... của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành và tham gia tố tụng. Căn cứ thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật được quy định tại các Bộ luật tố tụng như: Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính....
 
Xác định căn cứ thủ tục tố tụng giúp người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng nắm bắt được trình tự, thủ tục của từng giai đoạn tiến hành tố tụng, thời hạn tố tụng, tư cách tham gia tố tụng, thẩm quyền tố tụng, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong tố tụng... Từ đó, chủ thể tham gia tố tụng sẽ có những hoạt động cần thiết nhằm giải quyết vụ việc được chính xác, khách quan và hợp pháp, góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tằng cướng pháp chế, bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
 
Căn cứ thủ tục tố tụng cần được xác định trong giai đoạn tiền tố tụng làm cơ sở cho việc xác định phương thức giải quyết vụ việc bằng con đường tố tụng hay không? Trong trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng theo các căn cứ thủ tục tố tụng nêu ra thì vụ việc chỉ cần giải quyết theo thủ tục hành chính thông thường.
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Căn cứ thủ tục tố tụng

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   C8Z17Y